Stödpedagog

Vill du ge vardagsstöd åt personer med kognitiva funktionsnedsättningar och ta dig an en kvalificerad yrkesroll? En yrkesroll som innebär ett ökat ansvar för individfokus, kvalitet och helhetssyn för verksamheten då är det här utbildningen för dig.

Som stödpedagog kommer du bland annat att kunna planera åtgärder och aktiviteter för personer med funktionsvariationer utifrån ett salutogent förhållningssätt, kunna identifiera och förslå olika kommunikationshjälpmedel.

Utbildningen kommer även att ge goda kunskaper i hur man kan samverka och planera aktiviteter tillsammans med andra aktörer inom området, kunna tillämpa ett pedagogiskt arbetssätt kopplat till det individnära arbetet. Du kommer efter avslutade utbildning ha ökade kunskaper om evidensbaserad praktik.

Din yrkesroll blir stödpedagog

Våra samarbetsspartner är :

Arboga kommun, Köpings kommun, Kungsörs kommun, Skinnskattebergs kommun, Karlskoga kommun

Kurser Pdf, 166 kB.

Förkunskaper Pdf, 33 kB.


Kursort

Distans med närträffar

Lärande i arbete

4 veckor

Kursstart


Senast uppdaterad:

Kontakt

Majvor Eriksson

UTBILDNINGSLEDARE VÅRD

Besöksadress: Högskolecentrum, Gunnarsrovägen 2, 732 32 Arboga

Postadress: Yrkeshögskolan Högskolecentrum, Box 6, 732 21 Arboga

Carina Bolmefalk Edström

UTBILDNINGSLEDARE

Besöksadress: Högskolecentrum, Gunnarsovägen 2, 732 32 Arboga

Postadress: Yrkeshögskolan Högskolecentrum, Box 6, 732 21 Arboga