Rapporter

Alla ska på något sätt dokumentera gymnasiearbetet. Dokumentationen kan se olika ut och vara olika omfattande beroende på vad arbetet handlar om. Diskutera med din handledare hur just ditt gymnasiearbete ska se ut.


Alla elever ska göra en skriftlig dokumentation. Dokumentationen kan även utgå från en film, ett bildspel, produkter med mera som kompletteras med en kortare skriftlig rapport.


Du har stor nytta av loggboken när du skriver din rapport. I rapporten är det viktigt att du får med hur du planerade arbetet, hur du genomförde uppgiften samt hur du värderar resultatet.

Rapportmall

Använd mallen för att skriva rapporten. Behåll rubrikerna och fyll på med din egen text. Instruktionstexten tar du bort när rapporten är klar.

Rapportmall (pages)


Här kan du se en skiss på hur rapporten ska se ut: Rapportskiss Pdf, 17.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Observera att Vasagymnasiets policy vid prov och inlämningsuppgifter även gäller för gymnasiearbetet. Läs mer här: Policys och handlingsplaner

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |