Informationssökning och vetenskapligt skrivande

På följande sidor kan du läsa om informationssökning och vetenskapligt skrivande.

Att söka information är en process som innehåller flera steg. Det krävs planering, kunskap och övning för att hitta bra och relevant information. Ju mer du övar, desto bättre blir du på att söka.


Vetenskapligt skrivande är en egen texttyp med krav på hur texten ska skrivas och hur dispositionen för arbetet ska se ut. Det vetenskapliga skrivandet tillämpas på universitet och högskolor, men redan på gymnasiet börjar vi titta på vad det innebär att skriva vetenskapligt.


Forskningsetik Pdf, 445.8 kB.

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning utgivet av Forskningsrådet.

 

God forskningssed Pdf, 1.4 MB.

utgivet av Forskningsrådet 2017.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |