Söka information

Att söka information är en process som innehåller flera steg. Det krävs planering, kunskap och övning för att hitta bra och relevant information. Ju mer du övar, desto bättre blir du på att söka.

En guide i informationssökning

1. Skaffa dig förkunskaper

Det underlättar ditt sökande om du har förkunskaper i ämnet, ju mer du vet om något desto enklare blir det att hitta information om det. Börja gärna med att slå i ett uppslagsverk för att få lite översiktsinformation. Använd till exempel Nationalencyklopedin.

2. Formulera en fråga

Vad är det du vill ha svar på? Försök att formulera för dig själv vad det är du vill veta och vilken typ av information du letar efter. Om du är osäker på vad du letar efter kommer sökandet efter information bli svårt. Fundera ut några ord eller fraser som du vill använda när du söker. Det är lätt att låsa sig och bara söka på ett och samma ord eller fras, men tänk brett och sök brett till en början. Du kan söka mer specifikt allt eftersom.

3. Bestäm var du ska söka

Olika källor (källor är böcker, tidningar, webbplatser, TV-program och så vidare) är olika bra beroende på vad det är du vill ha svar på. Fundera på var du kan tänkas få bäst resultat. Söker du efter något som är väldigt aktuellt är Internet, till exempel Google, ett bra sökverktyg. Du kan även söka efter artiklar i tidningar och tidskrifter med hjälp av Artikelsök eller direkt på nyhetsbyråernas webbplatser. Om du söker efter en historisk händelse är böcker eller uppslagsverk en bra källa, böcker söker du i skolans bibliotekskatalog. Ämnesdatabaser och länksamlingar kan också vara ett alternativ, läs mer om dessa under rubriken Länkar. I vissa fall kan även de sociala medierna vara aktuella att söka i.

4. Sök och samla in information

Använd dina sökord för att söka efter information. Tänk på att de olika sökverktygen (Sökverktyg är platsen du söker information på, till exempel Google, Artikelsök, bibliotekskatalogen) du söker via kan använda olika sökspråk. På Google kan du till exempel använda dig av + och -. I Artikelsök kan du använda dig av OCH, INTE och ELLER. Dessa tecken kallas sökoperatorer och är bra att använda om man får för många eller kanske för få träffar i sin sökning. Se fler söktips under rubriken Söktips

5. Var källkritisk

När du har fått fram tillräckligt med information är det dags att läsa och gå igenom den. Tänk på att vara källkritisk, ta reda på vem som står bakom informationen du hittat och vilket syfte som finns med den! Läs mer om källkritik under rubriken Källkritik.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |