Vetenskapligt skrivande

Vetenskapligt skrivande är en egen texttyp med krav på hur texten ska skrivas och hur dispositionen för arbetet ska se ut. Det vetenskapliga skrivandet tillämpas på universitet och högskolor, men redan på gymnasiet börjar vi titta på vad det innebär att skriva vetenskapligt. Stora delar av gymnasiearbetet påminner om det vetenskapliga arbetssättet.

Vetenskapligt arbete handlar om att skapa något nytt genom att utgå från något som redan finns. Det finns olika metoder att använda för att komma fram till något nytt, till exempel undersökningar, experiment, enkäter, observationer och intervjuer. Du kan också dra nya slutsatser från redan skriven text, det kallas för litteraturstudier.

Språket

När du skriver ett vetenskapligt arbete är det viktigt att använda språket korrekt. Var tydlig, saklig och neutral i ditt språk. Texten ska inte färgas av personliga åsikter, tankar eller vara pratigt vardaglig. För att texten ska vara trovärdig ska den inte innehålla stavfel, syftningsfel, särskrivningar och talspråk.


Skrivguiden från Örebro universitetsbibliotek

Att skriva akademisk text Pdf, 2.4 MB. Umeå universitetsbibliotek

Uppsats/rapportmallar finns på sidan för gymnasiearbetet.

Källhänvisning

Skilj på dina åsikter och andras genom att källhänvisa i texten. Om man lånar tankar från någon annan utan att hänvisa är det plagiering.

 

Källhänvisning kan göras på flera olika sätt. De två vanligaste systemen för källhänvisning är Harvard och Oxford. Var konsekvent när du källhänvisar, när du har valt ett system, håll dig till det genom hela texten.


I slutet av texten ska en källförteckning finnas. Där ska alla dina källor tydligt redovisas, det ska vara enkelt för läsaren att se var du har hämtat din information i från.


Information om källhänvisning och källförteckning

Vetenskapligt material

Science in Context / Global Issues In Context

Två databaser på engelska med material från dagstidningar, veckotidningar, vetenskapliga tidskrifter och uppsatser. Databaserna har åtta huvudområden. I GIC ligger fokus på samhällsfrågor, miljö, hälsa, ekonomi, teknik och kultur. I SIC ligger fokus på naturvetenskapliga ämnen så som biologi, kemi, matematik, medicin och hälsa. Du hittar databaserna under fliken Databaser.

DiVA
Diigitalt arkiv över svenska forskningspublikationer och studentuppsatser. Materialet finns ofta fritt tillgängligt i fulltext.

SwePub
Swepub ger dig möjlighet att söka bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m. som publicerats vid svenska lärosäten och myndigheter.

forskning.se
är en webbplats med forskningsnyheter inom olika ämnen från svenska högskolor, universitet och forskningsinstitut.

 

Du hittar mer material i Team Vasabiblioteket.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |