Källkritik

Det är alltid viktigt att vara källkritisk när du letar efter information till ett arbete. Att vara källkritisk innebär att du kritiskt granskar och värderar informationen och försöker komma fram till om den är sann och går att lita på. Du kan inte bara leta upp en text och utgå från att den är bra. Det gäller alla källor, såväl böcker och artiklar som material från Internet.

Ställ frågor om informationen du hittar:

 • Vem har skrivit/skapat informationen? Finns det någon författare?
 • Vem har gett ut informationen (myndighet, företag, organisation, privatperson)?
 • Vad är syftet med att ge ut informationen (informera, sälja, propagera, luras)?
 • Hur aktuell är informationen?
 • Kan du lita på informationen?
 • Finns det kontaktinformation?
 • Finns det trovärdiga källhänvisningar?
 • Vem vänder sig informationen till?
 • Har du jämfört med andra källor?

"Att vara källkritisk räcker inte längre utan det bör kompletteras med källtillit, det vill säga att man faktiskt är beredd att tro på det som känns som trovärdig information. Där källkritik handlar om att granska det enskilda påståendet handlar källtillit om att identifiera trovärdiga källor och att våga lita på dem, vare sig det rör sig om tidningsredaktioner eller myndigheter." (Anders Thoresson) Läs mer om källtillit i länken nedan.

Källkritik på Internet
Internetstiftelsens guide Källkritik på Internet.

Statens medieråd MIK-Kunskapsbank

Här kan du söka efter mer information och lära dig mer om källkritik.

Källtillit

Artikel från Internetkunskap av Anders Thoresson.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

 • Behöriga och engagerade lärare
 • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
 • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
 • Studieresor i Sverige och utomlands
 • Nära samarbete med näringslivet
 • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |