edWise

På Vasagymnasiet använder lärare och elever den webbaserade lärplattformen edWise.

Varje elev ska ha ett edWisekonto och det innebär att du som elev har tillgång till personligt schema, e-post, information och uppgifter i de virtuella kursrum som lärarna skapar.


Det skriftliga omdömet, elevdokumentationen, som lärarna skriver om varje elev görs i edWise, här kan du som elev se hur du ligger till i de olika kurser du läser och vad du behöver utveckla för att nå kursmålen samt de mål som du själv har satt.


Som vårdnadshavare ska du också ansöka om edWise-konto för ditt barn och på så sätt kan du följa ditt barns utveckling i skolan. Elevdokumentationen används som underlag vid utvecklingssamtalen. Vårdnadshavare sjukanmäler sitt barn via edWise.


Logga in på edWise här: edWise

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |