Exempelbild från MediaflowPro

Ekonomi och studiebidrag

Om du är under 20 år och studerar på gymnasiet kan du få studiehjälp via Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Studiehjälpen består av tre olika typer av bidrag:

  • Studiebidrag
  • Extra tillägg
  • Inackorderingstillägg

Om du studerar i Sverige och är svensk medborgare behöver du inte ansöka om studiebidraget. CSN skickar ett beslut om studiebidrag till din vårdnadshavare inför varje nytt läsår. Är du myndig betalas studiebidraget till dig.


Extra tillägg och inackorderingstillägg måste du ansöka om. Du kan få dessa tillägg endast i vissa fall.


Om du ska studera utanför Sverige, kan du också få studiehjälp. Då måste du ansöka på en särskild blankett.


Information om studiehjälp på CSN:s webbplats

Ogiltig frånvaro på gymnasiet - information om studiebidraget

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |