Elevinflytande och Elevrådet

På Vasagymnasiet är elevinflytandet stort. Avståndet mellan lärare, elever och rektorer är kort och verksamheten är öppen och transparent. Eleverna kommer till tals och många av de förändringar som sker på skolan kommer ur elevers önskemål. Eleverna har förutom den dagliga kontakten med lärare och rektorer också chans att säga sitt på skolkonferenser, elevskyddsombudsmöten samt i elevrådet.

Skolkonferens

Alla klasser har representanter i skolkonferensen och de träffas några gånger per termin under ledning av rektor.

Elevskyddsombud

Elevhuvudskyddsombud

Elevskyddsombud finns i varje klass.

Elevråd

Representanter till elevrådet utses i klasserna i början av varje läsår.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |