Lärare

Här hittar du kontaktuppgifter till Vasagymnasiets lärare.


 • Alf Björzén
  alf.bjorzen@arboga.se
  Lärare i företagsekonomi, entreprenörskap och handelsämnen
  Mentor för FS22
  Programansvarig för handels- och administrationsprogrammet och Försäljnings- och serviceprogrammet
  Ansvarig för UF-verksamheten (Ung Företagsamhet) på skolan



 • Amy Stengård
  amy.stengard@arboga.se
  Lärare i svenska och religion
  Mentor för EK21



 • Anders Eriksson
  073-662 32 04
  anders.eriksson@arboga.se
  Lärare på Brottningsgymnasiet


 • Berit Björk
  0589-870 96
  berit.bjork@arboga.se
  Lärare i svenska som andraspråk på introduktionsprogrammen
  Mentor för IMS
  Programansvarig för IMS



 • Birgitta Nilsson
  birgitta.nilsson2@arboga.se
  Lärare i matematik och fysik
  Mentor för TE22
  Sektorsansvarig för matematik



 • Carina Lundvall
  0589-873 41
  076-516 46 92
  carina.lundwall@arboga.se
  Specialpedagog


 • Ebbe Waxin
  ebbe.waxin@arboga.se
  Lärare i bild och gränssnittsdesign


 • Elez Neziraj
  elez.neziraj@arboga.se
  Lärare i matematik och fysik
  Mentor för TE21



 • Frida Åkerberg
  0589-873 25
  frida.akerberg@arboga.se
  Lärare i tyska
  Mentor för SA22
  Sektorsansvarig för moderna språk



 • Hannah Brander Lundblad
  hannah.brander@arboga.se
  Lärare i hotell- och turismämnen
  Mentor för HT20 och HT22
  Programansvarig för hotell- och turismprogrammet



 • Helena Engström
  073-662 98 33
  helena.engstrom@arboga.se
  Lärare i filosofi, geografi och idrott
  Mentor för SA20
  Sektorsansvarig för idrott



 • Henrik Åsberg
  073-662 98 32
  henrik.asberg@arboga.se
  Lärare i idrott och samhällskunskap
  Mentor för EK20 och EK22



 • Inger Strandberg
  Inger Strandberg
  0589-873 33
  inger.strandberg@arboga.se
  Lärare i el- och nätverkskurser



 • Jenny Bygde Månsson
  0589-873 29
  jenny.bygde-mansson@arboga.se
  Lärare i engelska och svenska
  Mentor för SA22
  Programansvarig för samhällsvetenskapsprogrammet



 • Jenny Larsson
  jenny.larsson@arboga.se
  Lärare i historia, samhällskunskap och handelsämnen
  Föräldraledig


 • Jessica Björklund
  jessica.bjorklund@arboga.se
  Lärare i svenska som andraspråk och svenska



 • Jimmy Fernerud
  073-765 67 97
  jimmy.fernerud@koping.se
  Processledare Teknikcollege Västra Mälardalen



 • Johan Anmark
  johan.anmark@arboga.se
  Lärare i samhällskunskap, historia och juridik
  Mentor för EK20
  Programansvarig för ekonomiprogrammet



 • Johan Wetso
  0589-873 33
  johan.wetso@arboga.se
  Lärare i el- och nätverkskurser
  Mentor för EE20 och EE21
  Programansvarig för el- och energiprogrammet



 • Johanna Ångman
  johanna.angman@arboga.se
  Lärare i samhällskunskap, historia och sociologi
  Mentor för SA21



 • Johny Ericsson
  johny.ericsson@arboga.se
  Lärare i handelsämnen och entreprenörskap
  Mentor för HA20 och HA21



 • Jonatan Aderlind
  jonatan.aderlind@arboga.se
  Lärare i matematik, programmering och datorämnen på el- och energiprogrammet
  Mentor för EE21 och EE22



 • Kristina Lundin
  kristina.lundin@arboga.se
  Lärare i naturkunskap och biologi
  Mentor för NA22



 • Lars Bjurén
  0589-873 27
  lars.bjuren@arboga.se
  Lärare i ekonomiska ämnen
  Sjukskriven



 • Lena Wall
  0589-873 34
  lena.wall@arboga.se
  Lärare i svenska och engelska
  Mentor för IMA
  Programansvarig för IMA



 • Liselotte Kenneteg
  0589-876 06
  liselotte.kenneteg@arboga.se
  Lärare i musik och engelska
  Sektorsansvarig för estetisk verksamhet



 • Loreto Frias
  Loreto Frias
  0589-873 25
  loreto.frias@arboga.se
  Lärare i spanska och handelsämnen
  Mentor för HA21



 • Malin Andersson
  0589-873 08
  070-996 69 97
  malin.andersson@arboga.se
  Lärare i svenska och idrott
  Mentor för NA20
  Sektorsansvarig för svenska och svenska som andraspråk



 • Martin Ahlholm
  martin.ahlholm@arboga.se
  Lärare i matematik och fysik
  Mentor för NA22



 • Bild på Martin Carlbinder
  Martin Carlbinder
  martin.carlbinder@arboga.se
  Lärare i svenska och engelska
  Sektorsansvarig för engelska



 • Mia Nevala
  0589-873 25
  mia.nevala@arboga.se
  Lärare i hotell- och turismämnen samt handelsämnen



 • Muamer Semiz
  muamer.semiz@arboga.se
  Lärare i konstruktion, CAD, teknik och design
  Mentor för TE20 och TE21
  Programansvarig för teknikprogrammet



 • Patrik Magnusson
  073-765 70 38
  patrik.magnusson@arboga.se
  Lärare på brottningsgymnasiet


 • Petra Lindgren
  petra.lindgren@arboga.se
  Lärare i kemi och matematik
  Mentor för SA21
  Sektorsansvarig för kemi



 • Susanne Andersson
  073-765 72 34
  Susanne.Andersson2@arboga.se
  Mentor för IMA


 • Tobias Norgren Bergström
  tobias.norgren-bergstrom@arboga.se
  Lärare i franska, svenska och engelska
  Mentor för EK22



 • Ulrika Nilsson
  0589-873 29
  ulrika.nilsson@arboga.se
  Lärare i psykologi och religionskunskap



 • Ulrika Wremert
  ulrika.wremert@arboga.se
  Lärare i biologi, kemi, naturkunskap och miljö
  Mentor för NA21
  Sektorsansvarig för biologi och naturkunskap
  Programansvarig för naturvetenskapsprogrammet


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

 • Behöriga och engagerade lärare
 • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
 • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
 • Studieresor i Sverige och utomlands
 • Nära samarbete med näringslivet
 • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |