Höstterminen 2023

Publicerad

Läsåret 2023-2024 börjar tisdagen den 15 augusti för elever som börjar på Vasagymnasiet (årskurs 23). Eleverna samlas kl 8.40 i aulan och sedan fortsätter dagen med särskilt introduktionsprogram.

Onsdagen den 16 augusti samlas eleverna i årskurs 21 och 22 kl 8.40 i aulan.