Vasagymnasiet fick högsta omdömet av Skolinspektionen

Publicerad

Vasagymnasiets entré.

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i Sverige. Vid kvalitetsgranskningen av Vasagymnasiet blev omdömet ”I hög utsträckning” vilket är det högsta betyget enligt Skolinspektionens kvalitetskriterier.

Vasagymnasiet har gjort det igen. Vid Skolinspektionens kvalitetsgranskning fick gymnasieskolan återigen ett mycket gott resultat. I årets kvalitetsgranskning mottog skolan det högsta omdömet.

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i Sverige för att se till att skolorna följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten samt att eleverna får goda förutsättningar att nå målen.

Den 7-9 mars genomförde Skolinspektionen en kvalitetsgranskning av Vasagymnasiet. Resultatet presenterades den 11 april.

Granskningen omfattade fyra områden: rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero samt bedömning och betygssättning. Inom alla fyra områden fick gymnasieskolan omdömet ”I hög utsträckning” vilket är det högsta betyget enligt Skolinspektionens kvalitetskriterier.

Medarbetare, elever och kvalitetsarbete

Per Gamalielsson

Per Gamalielsson

— Det här är mycket positivt. Bakom resultatet står alla våra engagerade medarbetare och duktiga elever. Det är också ett kvitto på att vi är en bra gymnasieskola. Jag är mycket stolt över vår skola och vi fortsätter vårt utvecklingsarbete, säger Per Gamalielsson, rektor på Vasagymnasiet.

Så gick inspektionen till

Skolinspektionen arbetar med olika former av inspektioner och genomförde nu en regelbunden kvalitetsgranskning av Vasagymnasiet. Den inspektionen omfattar en rad olika moment såsom att skolan i förväg skickar in ett antal dokument samt svarar på ett omfattande frågeformulär.

Under granskningen av Vasagymnasiet genomfördes också lektionsbesök samt ett antal intervjuer med flera grupper av elever, lärare, elevhälsoteam samt intervju med rektor.

Den tidigare tillsynen av Vasagymnasiet genomfördes 2014 och även då fick skolan goda omdömen.

Mer information

Ta del av Skolinspektionens rapport

Om Vasagymnasiet