Internationalisering

I 2011 års läroplan står det att ”det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald”.

På Vasagymnasiet arbetar samhällsvetenskapliga programmet och ekonomiprogrammet med ActionAid och Plan Sverige. Det finns också stora möjligheter att förlägga viss del av APL (arbetsplatsförlagt lärande) utomlands. APL ingår i alla yrkesförberedande program. Många elever har möjligheter att få delta i resor och utbyten i Europa. Eleverna på SAAB Tekniska Gymnasium åker på språkresa till England och elever som läser steg 4 i moderna språk gör en språkresa i Europa.

Vasagymnasiet söker pengar genom EU för att kunna genomföra APL och studieresorna.

Alla olika delar av Vasagymnasiets internationalisering presenteras under respektive flik.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |