Munster

Resor och utbyten

På Vasagymnasiet finns flera möjligheter att få se sig om i världen.

Studieresor i Europa

Som elev på samhällsprogrammet och ekonomiprogrammet har du möjlighet att följa med på flera resor. Vi har sedan länge utbyte med Marienschule i Münster, Tyskland. Det innebär att de svenska eleverna bor i en tysk familj under en vecka. Eleverna tar därefter emot en elev från Tyskland i sitt eget hem under en vecka.

 

Eleverna på ekonomiprogrammet gör en studieresa till London och det planeras också för en studieresa till Barcelona. Eleverna på samhällsprogrammet har nyligen gjort en studieresa till Bryssel.

Fokus på centralt innehåll och examensmål

Delar av det centrala innehållet i kurser som eleverna läser avhandlas under studieresor och i moment med det internationella perspektivet i fokus. Även delar av programmens examensmål belyses under resorna.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

  • Behöriga och engagerade lärare
  • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
  • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
  • Studieresor i Sverige och utomlands
  • Nära samarbete med näringslivet
  • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |