Studie- och yrkesvägledning

Till studie- och yrkesvägledarna kan du vända dig om du behöver vägledning och information kring dina pågående studier eller framtida studie- och yrkesval. Tony Isaksson är ansvarig för introduktionsprogrammen och Maria Söderberg är ansvarig för alla övriga program.

Hos oss kan du få hjälp med:

 • Personlig studie- och yrkesvägledning
 • Information om skolors olika program och studievägar
 • Information om studieval inom gymnasieprogram
 • Information om ansökan och behörighet till universitet och högskola
 • Individuell studieplanering
 • Kontakter med utbildningsanordnare

Individuella valet

All information om individella valet inför årskurs 2 och 3 finns under fliken Elev, Individuella valet.

Högskoleprovet

Högskoleprovet ges vid två tillfällen varje år, en gång på våren och en gång på hösten. För att göra högskoleprovet behöver du anmäla dig.

Det kostar 450 kronor att göra högskoleprovet.

Anmälan är öppen 15 januari till 3 februari för provet våren 2020.

Anmälan är öppen 14 augusti - 1 september för provet hösten 2020.

Anmälan till högskoleprovet

Träna på gamla högskoleprov

Datum för kommande högskoleprov

Våren 2020: lördag 4 april

Hösten 2020: söndag 18 oktober

Universitets- och högskolebesök

Under våren erbjuds eleverna i årskurs tre på Vasagymnasiet att göra studiebesök på universitet och högskolor. Vi besöker Örebro universitet Uppsala universitet samt Mälardalens högskola i Västerås.

Ansökan till högskola och universitet

För dig som ska söka till vårterminen 2020 är webbanmälan öppen 16 sep - 15 okt. Antagningsbesked med svarskrav kommer den 10 december. Mer information om viktiga datum finns här på antagning.se

Länkar

Nedan hittar du nyttiga länkar som har med utbildning och arbete att göra.

Utbildning - För dig som ska söka till gymnasiet

Utbildning - För dig som går på gymnasiet

Arbete

Vägledning

Studera eller jobba utomlands

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 26 september 2019

Välkommen till Vasagymnasiet

Vasagymnasiet - mot framtiden

 • Behöriga och engagerade lärare
 • Nära samarbete mellan elever, lärare och skolledning
 • En modern och väletablerad gymnasieskola med bra teknisk utrustning och fräscha lokaler
 • Studieresor i Sverige och utomlands
 • Nära samarbete med näringslivet
 • Internationella samarbeten


Vasagymnasiet, Arboga kommun | Box 26, 732 21 Arboga | Telefon expedition 0589-873 15 |
Besöksadress: Skolvägen 4 | e-post: exp.vasa@arboga.se |