Stöd i studierna

För att du ska utvecklas så långt som möjligt och nå kunskapskrav och kursmål kan skolan behöva göra extra anpassningar och erbjuda särskilt stöd.

Plugga tillsammans

Att plugga tillsammans kan göra studierna både enklare och roligare. Ta med dig det material som du behöver arbeta med.

 • Studiestuga
  måndagar 15:30-16:30 i biblioteket
  Mattestuga
  tisdagar 15:15-16:45 och onsdagar 14:45-16:45 i N3

Extra anpassningar

Extra anpassningar kan innebära:

 • Extra tid med din ämneslärare.
 • Studiehandledning för att planera och strukturera studierna.
 • Inlästa läromedel i dator och mobiltelefon.
 • Rättstavningsprogram på datorn.
 • Talsyntes som läser upp texter i datorn.
 • Extra tydliga instruktioner och strukturerat arbetssätt.
 • Hjälp att förstå texter.
 • Anpassningar vid prov.
 • Enstaka lektioner hos specialpedagog  för att intensivträna till exempel läsförståelse, stavning, skrivning, grundläggande moment i matematik eller engelska.

Om du trots extra anpassningar riskerar att inte nå de kunskapskrav och kursmål som du minst ska uppnå gör vi en pedagogisk kartläggning som utreder ditt behov av särskilt stöd . Om utredningen visar att skolan ska erbjuda särskilt stöd gör vi ett åtgärdsprogram där vi beskriver dina behov och åtgärder.

Särskilt stöd

Särskilt stöd kan innebära:

 • Regelbundna lektioner under längre tid hos specialpedagog.
 • Reducerat program, förlängd undervisningstid för kurs eller förlängd utbildning.

Läs mer om vilken hjälp du kan få av specialpedagogen

Senast uppdaterad: