Skolkurator

Du är välkommen till Vasagymnasiets skolkurator. När min dörr är öppen är du välkommen in. Du kan också boka tid via telefon, e-post, sms eller via din mentor. Den som jag själv inte kan stötta, hjälper jag vidare.

kamrater Vasagymnasiet

Som skolkurator arbetar jag hälsofrämjande, förebyggande och akut. Till mig vänder sig elever och föräldrar som har olika frågor och funderingar om situationer som är svåra och jobbiga att hantera. Det här är exempel på frågor som kan komma upp:

 • Skoltrötthet
 • Osämja i familjen
 • Koncentrationssvårigheter
 • Stress och stresshantering
 • Relationer
 • Kriser och krisbearbetning
 • Mobbning och kränkningar
 • Existentiella funderingar
 • Skolproblem
 • Droger
 • Ekonomi
 • Vem ska jag vända mig till?

Tystnadsplikt

Som skolkurator har jag lagstadgad tystnadsplikt och det innebär att jag inte får föra vidare sådant du anförtrott mig utan ditt medgivande. Det finns undantag , till exempel om jag får kännedom om övergrepp eller drogmissbruk. Jag har anmälningsplikt om jag eller någon annan oroar sig för att en elev far illa.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Helene Klint

KURATOR

Skolvägen 4
732 32 Arboga

Helene arbetar i Götlunda på tisdagar ojämna veckor och på onsdagar jämna veckor.

Helene arbetar på Nybyholmsskolan på tisdagar jämna veckor och onsdagar ojämna veckor.

Övriga dagar arbetar Helene på Vasagymnasiet.