Internationellt

På Vasagymnasiet vill vi uppmuntra och inspirera dig till att fördjupa dig i språk och få erfarenheter från andra länders utbildningar och kulturer genom studieresor till Europa.

Språk och erfarenheter

Många av våra elever åker på resor i Europa för att arbeta med språk eller för att få erfarenheter med anknytning till det egna programmet. Vi har också sedan många år utbyte med en skola i Münster, Tyskland.

Det finns också möjlighet att göra apl (arbetsplatsförlagt lärande) utomlands.

Senast uppdaterad: