Teknik­college

Teknikcollege är ett samarbete mellan skola, företag och kommuner för att utveckla de tekniskt inriktade utbildningarna. Målet med samarbetet är att elever ska bli anställningsbara eller läsa vidare på högskola eller universitet, för i framtiden kommer det att råda brist på tekniskt utbildad personal hos våra samverkansföretag.

Teknikcollege

På Vasagymnasiet är de tekniska utbildningarna certifierade inom Teknikcollege. Det betyder att utbildningarna uppfyller de krav som ställs av regionens tekniska företag. I Teknikcollege Västra Mälardalen (TCVM) ingår kommunerna Arboga, Kungsör och Köping tillsammans med regionens industri- och teknikföretag.

Läs mer om det nationella Teknikcollege

Certifierade utbildningar på Vasagymnasiet

El- och energiprogrammet

Teknikprogrammet, SAAB tekniska gymnasium

Samarbetet innebär att representanter för regionala företag ingår i ledningsgrupper tillsammans med skolledning och lärare på programmen. Företagens verkliga behov styr till stor del innehållet i de olika utbildningarna.

Samarbetet ger även dig inom yrkesprogrammen en utökad och förbättrad arbetsplatsförlagd utbildning (apl). Ledningsgrupperna tar fram de moment och projekt som ska arbetsplatsförläggas. Elevernas goda kontakt med företagen under studietiden ökar möjligheterna för dig att få feriejobb och kan leda till jobb efter avslutad gymnasieutbildning.

Program på Vasagymnasiet som ingår i Teknikcollege Västra Mälardalen är El- och energiprogrammet och Teknikprogrammet Saab tekniska gymnasium.

Teknikcolleges webbplats

Teknikcollege Västra Mälardalens webbplats

Teknikcollege Youtubefilm

Teknikcollege Västra Mälardalen på Facebook

Teknikcollege Västra Mälardalen på Instagram

Senast uppdaterad:

Kontakt

Jimmy Fernerud

PROCESSLEDARE TEKNIKCOLLEGE