Etablera företag i Arboga och Västra Mälardalen

Arbogas geografiska läge och fina miljö erbjuder, tillsammans med de goda kommunikationsmöjligheterna, spännande lösningar för företagsetableringar.

Västra Mälardalskartan visar ledig etableringsmark för olika kommersiella verksamheter i Arboga, Kungsör och Köping. Klicka på ett område i kartan och läs om respektive område. 

En etablering i Arboga ger bland annat tillgång till:

Två huvudjärnvägar: Mälar- och Svealandsbanan.


Två Europavägar: E18 och E20.


En region med 500 000 människor inom
30 minuter: Örebro, Västerås och Eskilstuna.
50 000 människor bor 15 minuter från Arboga.


40 % av Sveriges befolkning inom 2,5 timmar.

 

En av Sveriges största insjöhamnar inom 15 minuter: Hallsberg Dryport. Inom 45 minuter når man Eskilstuna kombiterminal.

Tre flygplatser inom 45 minuter: Örebro, Västerås och Eskilstuna.


Ett universitet och två högskolor i regionen och god tillgång till arbetskraft.

Arboga Sätra

Etableringsområde norr om Arboga vid E18/E20.
Mitt i Mälardalen hittar du etableringsområdet Arboga Sätra som ligger i direkt anslutning till E18/E20 där fler än 15 000 fordon passerar varje dygn.

Mer information om etablering på Arboga Sätra

Arboga Marieborg

Arboga Marieborg erbjuder etableringsmöjligheter på ett markområde nordöst om stadskärnan med stickspår i direkt anslutning till Mälar- och Svealandsbanan.

Mer information om etablering på Marieborg

Mark och lokaler i Västra Mälardalen

Kommunerna i Västra Mälardalen: Köping, Arboga och Kungsör samverkar i frågor som rör etableringar och mark- och lokalfrågor.

Här hittar du mark och lokaler i Västra Mälardalen.

Synliggör dina verksahetslokaler kostnadsfritt på Objektvision

Här kan ni som företag synliggöra verksamhetslokaler i Arboga via Objektvision kostnadsfritt genom ARboga kommuns kommunavtal

Fyll i formulär på Objektvision

Senast uppdaterad:

Kontakt

Samuel Strömgren

NÄRINGSLIVSCHEF

Arboga station, Centrumleden 6

Annica Gustafsson

NÄRINGSLIVSUTVECKLARE

Arboga station, Centrumleden 6