Flyktingmottagning

Flyktingar är personer som har flytt från krig, katastrofer eller förtryck i sitt hemland. Många flyr till något grannland och många kommer också till Sverige.

Kommunens roll är olika beroende på om det handlar om asylsökande som är placerade i kommunen eller om det handlar om nyanlända med uppehållstillstånd som blir mottagna och folkbokförda i kommunen.

För att underlätta individens integration och möjlighet att försörja sig själv hjälper kommunens flyktingmottagning till med ett antal praktiska uppgifter när den nyanlände har fått ett permanent uppehållstillstånd och blivit folkbokförd i kommunen.

Om det behövs hjälper vi till med

  • inskrivning av barn och ungdomar i förskola och skola
  • inskrivning av vuxna på sfi, svenska för invandrare
  • att initiera hälsoundersökningar som utförs av Region Västmanland
  • kontakter med myndigheter
  • samhällsinformation.

Våra samarbetspartner är:

  • Kommunens arbetsmarknadsenhet
  • Arbetsförmedlingen
  • Skolan
  • Migrationsverket
  • Länsstyrelsen

Kontakt

Helen Stolpe

INTEGRATIONSHANDLÄGGARE

Senast uppdaterad: