Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är till för elever som inte kan tillgodogöra sig utbildningen i grundskolan på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en bestående hjärnskada. Den är en egen skolform med en egen läroplan.

Om vår skola

Den anpassade skolan ger utbildning i ämnen eller inom vissa ämnesområden, eller en kombination av ämnen och ämnesområden. Utbildningen kan också, i vissa fall, omfatta enstaka ämnen enligt grundskolans kursplaner.

Utbildningen i den anpassade grundskolan ska ge eleverna en god grund för att aktivt kunna delta i samhället och för att kunna fortsätta att utbilda sig.

Så arbetar vi

Elever i anpassad grundskola läser ämnena bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, musik, NO, SO, slöjd, svenska/svenska som andraspråk och teknik.

Anpassade grundskolans inriktning träningsskola är till för de elever som inte kan tillgodogöra sig utbildningen i ämnen. Här läser eleven istället ämnesområdena estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Fritidshem

På den anpassade grundskolans fritidshem skapar barn och personal tillsammans lustfyllda och inspirerande aktiviteter för att underlätta lärandet på ett lekfullt och nyanserat sätt. Målet är att låta barnen prova olika lekar och uttryckssätt både utomhus och inomhus, för att de ska kunna utvecklas individuellt i en lugn och trygg miljö.

Du kan känna dig trygg med att ditt barn får bekräftelse och stimulans i sin utveckling under hela dagen.

Sjuk/frånvaroanmälan

Om ditt barn är sjukt eller frånvarande av någon annan orsak ska du som förälder/vårdnadshavare alltid sjukanmäla det till skolan före 8.00.

Du gör frånvaroanmälan via appen Edlevo eller så ringer du till:

0589-874 48

Uppge barnets namn och klass.

Om barnet har plast på fritidshemmet måste du anmäla dit också.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Anpassad grundskola

Besöksadress:

Nygatan 41

Postadress:

Box 6, 732 21 Arboga

Fritidshem, Anpassad grundskola

Besöksadress:

Nygatan 41

Postadress:

Box 6, 732 21 Arboga

Helena Enarsson

REKTOR