Specialistundersköterska inom demens

Det här är en vidareutbildning för dig som redan arbetar som undersköterska och som vill utveckla framtidens demensvård.

Bristen på specialistutbildade undersköterskor är stor inom demensvården.

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om demenssjukdomar och dess konsekvenser för individen och närstående. Du kommer att ha kunskap om det normala åldrandet, kunna utföra och identifiera problem i omvårdnaden, utveckla och genomföra förändringar i mljön som förbättrar vardagen för den demenssjuka och kunna överföra den teoretiska kunskapen till praktiskt handlande till förmån för alla omkring den demenssjuka.

Din yrkesroll blir specialistundersköterska inom demens.

Våra samarbetspartners är:

Arboga kommun, Köpings kommun, Kungsörs kommun , Västerås stad, Hallstahammars kommun

Utbildningen är på halvfart under två år.

Kurser Pdf, 115 kB.

Förkunskaper Pdf, 207 kB.

Kursort
Distans med närträffar

Lärande i arbete
4 veckor

Start
Augusti 2024

Ansökan öppnar 1 februari 2024

Ansök här: Yh-antagning.se 

Senast uppdaterad:

Kontakt

Majvor Eriksson

UTBILDNINGSLEDARE VÅRD

Besöksadress: Högskolecentrum, Gunnarsrovägen 2, 732 32 Arboga

Postadress: Yrkeshögskolan Högskolecentrum, Box 6, 732 21 Arboga

Carina Bolmefalk Edström

UTBILDNINGSLEDARE

Besöksadress: Högskolecentrum, Gunnarsovägen 2, 732 32 Arboga

Postadress: Yrkeshögskolan Högskolecentrum, Box 6, 732 21 Arboga