Sammanträdestider

Här hittar du kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, nämndernas och de helägda kommunala bolagens sammanträdestider. Det är bara kommunfullmäktiges sammanträden som är öppna för allmänheten.

Sammanträdestider 2023jan

feb

mars

april

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

KF

18.00

26

-

9

20

-

1

-

24

-

12

23

-

KS

13.00

10

21

28

-

16

20

-

-

26

-

7

-

SN

13.15

11

8

15

19

-

14

-

-

13

18

15

13

BUN

13.15

13

2-10

23

20

17

15

-

-

7

-

9

14

FKN

13.15

4

6

-

17

-

12

-

-

11

-

-

11

RIAB

13.00

-

22

30

Års-staämma

-

-

21

-

-

20

-

-

13

AKTAB

08.30

-


15


30

Års-stämma

19

-

14

-

-

18

-

-

6

AVAAB

14.30

-

16

30

Års-stämma

20

-

15

-

-

18

-

9

7

KFIA

08.30

-

16

30

Års-stämma

19

-

14

-

-

18

-

-

6

ABO

08.30

-

16

30

Års-stämma

19

-

14

-

-

18

-

-

6

Förklaring av förkortningar

KF = Kommunfullmäktige
KS = Kommunstyrelsen
SN = Socialnämnden
BUN = Barn- och utbildningsnämnden
FKN = Fritids- och kulturnämnden
RIAB = Rådhuset i Arboga AB
AKTAB = Arboga Kommunalteknik AB
AVAAB = Arboga Vatten och Avlopp AB
KFIA = Kommunfastigheter i Arboga AB
ABO = Arbogabostäder

Kajsa Landström

KOMMUNSEKRETERARE

TELEFON
ADRESS

Rådhuset, Smedjegatan 5

 

Senast uppdaterad: