Fritids- och kulturnämnden

Fritids- och kulturnämnden ansvarar för fritids- och kulturfrågor i kommunen,ekbacksbadet och stadsbiblioteket.

Ledamöter

Fritids- och kulturnämnden har 7 ledamöter och 5 ersättare.

Ordförande

Vice ordförande

Andre vice ordförande

Senast uppdaterad:

Kontakt

Nämndsekreterare/utvecklare

Kontakt

Fritids- och kulturförvaltningen