Södra Brattberget

Moränvägen , Södra Brattberget

På Södra Brattberget finns fyra byggklara tomter kvar.

Om Området

Södra Brattberget är ett attraktivt område som ligger 2 kilometer söder om Arboga centrum . Området är placerat på ett berg med utsikt over nejderna. På Brattberget finns en skola, daghem, affär och närhet till motionsspår.

Klicka på en tomt i kartan för att få mer information

 

 

Så går tomtköpet till
  • Endas en intrsseanmälan per hushåll
  • Den sökande måste vara över 18 år.
  •  
  • När du anmäler intresse för en tomt blir den reserverad under 1 månad.
  • Sedan upprättas ett köpekontrakt, med dem som har angivits vid intresseanmälan och underteckans av kommunen.
  • Handpenning på 10 % ska betalas inom 1 månad.
  • Köpebrev upprättas när full betalning har skett.
  • Det finns byggnadsskyldighet i och med köpet. Det innebär att att det ska finnas ett godkänt bygglov och färdig husgrund för bostadshus inom 1,5 år.
  • Om byggnadsskyldigheten inte uppfylls har kommunan rätt att ta ut böter.
  • Du som har köpt tomten får inte överlåta den till någon annan utan Arboga Kommuns medgivande, innan byggnadsskyligheten har fullgjorts.

Anmäl intresse för tomt


Intresserad att köpa följande fastighet:
Intresserad att köpa följande fastighet:Senast uppdaterad:

Kontakt

Samhällsbyggnadsenheten

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefontider
Måndag-torsdag: 7.30-16.30
Fredag: 7.30-15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.