BDT-lösningar

BDT-lösningar (bad-, disk-, och tvättvatten) kan skilja sig åt beroende på om det rör sig om ett permanentboende eller hus med enklare standard, utan rinnande vatten och utloppsrör för BDT-vatten.

Om du inte har utloppsrör för avloppsvatten och inget rinnande vatten in till huset, behövs normalt sett ingen avloppsanordning.

En avloppsanordning som tar emot endast BDT-avloppsvatten kan i regel göras lite mindre än det som krävs när avloppsanordningen även tar emot avloppsvatten från toaletter. Det finns olika typer av avloppsanordningar för BDT-avloppsvatten, se mer information längre ned på sidan.

BDT-vatten är mindre förorenat än avloppsvatten som blandats med vatten från toaletten.

Däremot innehåller BDT-vattnet syreförbrukande ämnen, BOD, och kan innehålla metaller och rester av hushållskemikalier. En avloppsanläggning för BDT-avloppsvatten fungerar som barriär mot skadliga utsläpp av föroreningar och fungerar även som skydd mot dålig lukt.

Slamavskiljaren är en förbehandling inför vidare rening av avloppsvattnet. I vissa avloppslösningar ingår slamavskiljningen i själva produkten.

Infiltrationsbädd

En infiltrationsbädd är ett bra sätt att ta hand om BDT-vatten men marken måste kunna släppa igenom, ta emot och leda bort vattnet. En infiltration kan göras något mindre om det bara är BDT-vatten som ska tas emot.

Markbädd

En markbädd fungerar som en infiltrationsanläggning men man lägger på sand, istället för att använda den naturliga jorden på platsen. Ofta anläggs markbäddar där den naturliga jorden inte kan släppa igenom vatten, till exempel på platser där det är mycket lera. Markbäddar har ett utloppsrör för det vatten som inte kan rinna nedåt, vissa görs med helt tät botten. Vattnet från utloppsröret behöver ledas bort via till exempel ett dike. En markbädd kan vara något mindre om det bara är BDT-vatten som ska behandlas.

Biomoduler

I biomoduler sker en biologisk rening av avloppsvattnet enligt samma princip som i en markbädd eller infiltration, det vill säga att vattnet rinner vertikalt genom ett bärarmaterial. Biomodulerna placeras på en bädd av sand eller spridningslager av bergkross. Det finns många olika typer och fabrikat av biomoduler på marknaden.

BDT-filter

BDT-vattenfilter, även kallade gråvattenfilter, är kompakta anläggningar. Flera av produkterna på marknaden är anpassade för fritidshus. Kapaciteten är lägre än för permanenthus, ofta bara 300-500 liter per dygn, och filtren är inte alltid vinteranpassade.

Gemensamt för olika BDT-vattenfilter på marknaden är det lilla formatet och att själva filtret är placerat i en behållare.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Besöksadress:
Gunnarsrovägen 4, Arboga

Postadress:
Box 19, 732 21 Arboga

Öppettider
måndag-fredag: 9.00-12.00 och 13.00-15.00
Alla röda dagar har kontoret och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.

Ansök eller komplettera dina ärenden enkelt i våra e-tjänster. De hittar du på:e-tjänster

Det går att lämna handlingar i vår brevlåda som sitter bredvid ingången på Gunnarsovägen 4 i Arboga.