Kartor

Här ligger flera av de olika kartorna samlade, som ligger på hemsidan

Arbogakartan

I den här kartan kan du hitta samhällsviktig information, skolor, bo- och byggainformation, krisinformation med mera.

 

Lekplatser

I den här kartan kan du hitta alla lekplatser i komunen.

Parkeringsplatser

I den här kartan kan du hitta alla parkeringsplatser komunen.

I Arboga kommun har kommunstyrelseförvaltningen ansvar för kartproduktionen, som nybyggnadskartor och grundkartor. Du kan beställa olika typer av kartor från kommunen. Kartorna framställs digitalt både storskaligt och småskaligt och för både internt och externt bruk.

I Arboga Kommun använder vi referenssytemet Sweref 99 1630 samt höjdsystemet RH2000.

Sedan 2017 är vi en Blåljusgodkänd kommun.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Samhällsbyggnadsenheten

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefontider
Måndag-torsdag: 7.30-16.30
Fredag: 7.30-15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.