Vision 2030: Arboga
- plats för inspiration

Foto från Ågård i Arboga, Storgatan 44

Arboga ska vara en inspirerande plats i första hand för dem som bor och verkar här, men även för besökare.

I Arboga har politikerna beslutat om en vision för kommunen:
Arboga - plats för inspiration. Visionen beskriver den bild av Arboga som politikerna vill se år 2030.

Visionen blir verklighet genom att vi satsar inom tre strategiska områden:

Inspirerande livsmiljö

1. Arboga växer och utvecklas

2. Arboga är tryggt och inkluderande

3. En god omsorg för alla

4. Ett rikt och varierat utbud av fritids- och kulturaktiviteter

5. En ekologisk hållbar kommun

Inspirerande lärande
och arbete

6. En god och likvärdig utbildning för alla

7. Fler Arbogabor i arbete

Inspirerande organisation

8. En attraktiv arbetsgivare

9. En långsiktig hållbar ekonomi

Hur arbetar Arboga med de strategiska områdena?

Inom varje strategiskt område beslutar kommunfullmäktige om övergripande mål för hela kommunen. De nio målen pekar ut vad som är viktigast att jobba med inom de strategiska områdena just nu.

Nämnderna skapar därefter egna mål för sina verksamheter utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål. Varje nämnd anpassar sina mål så att de utgår ifrån verksamhetens möjligheter att bidra till att de övergripande målen uppfylls.

Politisk program 2023-2026 (pdf) Pdf, 381 kB.

Strategisk och ekonomisk plan 2024-2026(pdf)

Styrmodell

Senast uppdaterad:

Kontakt

Arboga kommun

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefon- och öppettider

Måndag-torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.