Budget: strategisk och ekonomisk plan

Strategisk och ekonomisk plan är kommunens mål och budget. I den fastställer kommunfullmäktige årligen kommunens vision, strategiska områden, övergripande mål och rambudget.

Den strategiska och ekonomiska planen har ett flerårigt perspektiv och nämnderna ansvarar för att verksamheten finansieras inom de ekonomiska ramarna och bedrivs enligt beslutade mål och riktlinjer.

Förvaltningarna ska verkställa politikernas beslut, följa upp och återrapportera resultatet. Det gör de bland annat i kommunens årsredovisning.

Beslut i kommunfullmäktige om Strategisk och ekonomisk plan 2024-2026

  • Skattesatsen för 2024 fastställs till 22,41 kronor vilket är oförändrat sedan 2018.
  • Kommunens värdegrund, vision samt kommunfullmäktiges mål gäller och mätningar antas.
  • Kommunfullmäktige fördelar 973 688 tkr i ekonomiska ramar
    till nämnderna och styrelsen enligt den fördelning som
    framgår enligt avsnittet Ekonomiska ramar i dokumentet Strategisk och ekonomisk plan 2024–2026 .
  • Resultatbudgeten fastställs, enligt avsnittet Ekonomiska ramar i dokumentet Strategisk och ekonomisk plan 2024–2026, med ett budgeterat överskott motsvarande 180 tkr.

Läs Strategisk och ekonomisk plan 2024-2026 (pdf) Pdf, 1 MB.


Enheten för ekonomi och styrning

ADRESS

Smedjegatan 5, Rådhuset
Postadress:
Box 45
732 22 Arboga

Senast uppdaterad:

Kontakt

Arboga kommun

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Fax
0589-144 86

Telefon- och öppettider

Måndag-torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.