Bostad med särskild service

Du som behöver en bostad med stöd från personal eller en anpassad bostad kan ha rätt att få hjälp från kommunen.

Det finns tre olika former av "bostad med särskild service" eller "annan särskilt anpassad bostad" som det heter i lagtexten. Det är

  • gruppbostad
  • servicebostad
  • särskilt anpassad bostad.

Gruppbostad

Gruppbostad är en boendeform för dig som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att det behövs mer eller mindre ständig närvaro av personal. I en gruppbostad har du en egen lägenhet och tillgång till gemensamma utrymmen.

Servicebostad

En servicebostad är ett helt självständigt boende i egen lägenhet. Ofta är det ett antal lägenheter som ligger samlade i samma hus, eller i kringliggande hus. Här kan du få stöd dygnet runt av en fast personalgrupp, men tanken är att du delvis ska klara dig själv. Det finns tillgång till gemensamma utrymmen för service och gemenskap.

Särskilt anpassad bostad

En särskilt anpassad bostad är en lägenhet som är bostadsanpassad. Om du bor du i sådan lägenhet, och behöver hjälp med hemmets skötsel eller personlig omvårdnad, kan du få det genom boendestöd, hemtjänst eller personlig assistans.

Hur ansöker jag?

Om du behöver en bostad med särskild service ansöker du om det hos en biståndshandläggare som gör en utredning för att se om du har rätt att få det.

Kontaktuppgifter

Om du vill komma i kontakt med något av våra boenden, eller de enhetschefer som ansvarar för boendena, hittar du alla telefonnummer här:

Senast uppdaterad: