Vårdbiträdesutbildning

Utbildning till vårdbiträde är kortare än utbildningen till undersköterska och har även lägre behörighetskrav.

För att vara behörig krävs det att du har godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk motsvarande grundskolan.

Utbildningen är på 800 poäng fördelade på två terminer och innehåller kurserna:

  • Anatomi och fysiologi 1
  • Gerontologi och geriatrik
  • Omvårdnad 1
  • Social omsorg 1
  • Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1
  • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1
  • Hälso- och sjukvård 1
  • Psykiatri 1
  • Psykologi 1

Nästa kursstart är 12 augusti 2024. Observera att utbildningen är på heltid och lektionerna hålls i Arboga och eventuellt i Köping.

Kontakta studie- och yrkesvägledaren för att ansöka till utbildningen.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Astrid Fäldt

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE HÖGSKOLECENTRUM

TELEFON
ADRESS

Besöksadress: Högskolecentrum, Gunnarsrovägen 2, 732 32 Arboga
Postadress: Vuxenutbildningen Högskolecentrum, Box 6, 732 21 Arboga

Sommaruppehåll för telefontid och drop in mellan
27 juni till och med 5 augusti.

Telefontid: måndag-onsdag kl 09.00-09.30.
Drop in: måndag-onsdag kl 09.30-10.00