Dödsboanmälan

En bouppteckning kan ersättas med en dödsboanmälan om den dödes tillgångar inte täcker begravningskostnader och andra kostnader i samband med dödsfallet.

Huvudregeln är att man ska göra en bouppteckning efter den avlidne.

Dödsboets tillgångar får inte röras innan det har fastslagits om det finns förutsättningar för att göra en dödsboanmälan eller inte.

Det innebär att inga räkningar eller skulder ska betalas. Om det finns räkningar som betalas via autogiro, så ska autogiromedgivandet sägas upp omedelbart. Det får inte finnas fast egendom eller tomträtt bland tillgångarna. Däremot kan det finnas försäkringar med förmånstagarförordnande, de räknas inte som tillgångar i dödsboet.

Utredningen om dödsboanmälan startas genom att en handläggare från Socialförvaltningen gör ett hembesök. Lägenheten, med inventarier, får inte röras innan hembesöket.

En dödsboanmälan kan bara göras av socialnämnden. Dödsbodelägare eller bouppgivare (den som är utsedd att företräda dödsboet) kan vända sig till socialförvaltningen för att få information och hjälp med en utredning av dödsboanmälan.

Kontakt

Anna Lindroos

HANDLÄGGARE

Anna-Lena Andersson

HANDLÄGGARE

Senast uppdaterad: