Pågående detaljplaner

Här kan du läsa om de olika detaljplaneprojekt som pågår i Arboga kommun.

Detaljplaner på samråd eller granskning

Vid samråd och granskning finns möjlighet att tycka till om detaljplanen.

Planområde

Planskede

Ändring av detaljplan uppphävande av del av Torpstång 1:3 och 2:2

Samråd

 

Detaljplaner under arbete

Nedanför listas de detaljplaner som är under arbete,
i antagandeskede eller överklagade

Planområde

Planskede

Eriksholm 1

Samrådshandlingar tas fram

Färdiga detaljplaner

Här finns de detaljplaner som nyligen fått laga kraft

Planområde

Laga kraft

Manhem 4

Detaljplan för avstyckning av fastighet

2024-02-07

 

Senast uppdaterad:

Kontakt

Samhällsbyggnadsenheten

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefontider
Måndag-torsdag: 7.30-16.30
Fredag: 7.30-15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.