Solrosens förskola

Solrosens förskola ligger i norra delen av Arboga och består av tre avdelningar med två team på varje avdelning.

Teamen heter:

  • Grönfinken, för 2-3 åringar
  • Gulsparven, för 3 åringar
  • Rödvingen, för 4-5 åringar

Det är viktigt att alla barn känner sig uppmärksammade och positivt bekräftade varje dag

Under våren 2023 utformar vi en ny vision med inriktning mot språk och kommunikation.

Så här arbetar vi

Vi vill att alla barn ska känna samhörighet med både barn och pedagoger. Alla barn ska känna att de är respekterade och att vi lyssnar på dem. En viktig del i arbetet är att alla barn ska känna sig så trygga att de alltid kan uttrycka sina tankar, känslor och åsikter.

För att hjälpa barnen att förstå sociala situationer använder vi oss av Kompisböckerna och handdockorna Kanin och Igelkott. I Kompisböckerna får Kanin och Igelkott vara med om olika sociala situationer som barnen kan relatera till. I serien om Kanin och Igelkott finns även material som handlar om Barnkonventionen. Det materialet använder vi också.

Vi arbetar med Bornholmsmodellen, som är ett pedagogiskt material med sagor, rim, ramsor och andra språkutvecklande aktiviteter. Med metoden hjälper vi barnen att bygga sitt ordförråd och bli bra på att fantisera, berätta och återberätta.

Vi är ute flera gånger om dagen och går på utflykt eller till skogen minst en gång i veckan.

Samverkan

Hemmet

Vi erbjuder inskolningssamtal, trygghetssamtal och utvecklingssamtal. Pedagogerna har daglig kontakt med vårdnadshavarna vid lämning och hämtning och vi har både föräldramöten och drop-in. Alla vårdnadshavare är varmt välkomna att hälsa på i verksamheten.

Vi använder lärplattformen Unikum, där lärloggar och information från förskolan finns.

Vi har ett instagramkonto: @teknik_solrosen

Skolan

Vi samarbetar med Nybyholsskolan under hela läsåret och samverkar med både skolan, förskoleklassen och fritidshemet. Vi har också tydliga rutiner för övergången mellan förskolan och förskoleklassen.

Trygghet

Inskolningen är viktig för att vi ska kunna skapa en trygg bas och anknytning mellan barn, pedagoger och miljön. Tryggheten är viktig för barnens lärande och utveckling. Vi skapar struktur och rutiner i verksamheten för att ge barnen trygghet och kontinuitet i vardagen på förskolan.

Det är viktigt att alla barn känner sig uppmärksammade och positivt bekräftade varje dag, att de utvecklar sin identitet och känner sig trygga i den. Vi erbjuder trygghetssamtal med vårdnadshavare och barn, vi genomför också en trygghetsvandring på förskolan med barnen varje år.

Alla avdelningar arbetar med materialen Liten och trygg och Stopp min kropp.

Alla pedagoger är utbildade i ICDP – vägledande samspel.

Senast uppdaterad:

Område

Norr

Kontakt

Solrosens förskola

Besöksadress:

Prästgatan 33

Postadress:
Box 6, 732 21 Arboga

$data.free

Monika Eek

REKTOR

Box 6
732 21 Arboga