Tillgänglighet för arboga.se

Arboga kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här webbsidan beskriver hur arboga.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi strävar efter att arboga.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från arboga.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via mejl eller telefon:

arboga.kommun@arboga.se

0589-870 00

Svarstiden är normalt två arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via mejl eller telefon så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Dokument

På webbplatsen finns en del dokument (PDF) som inte uppfyller kraven.

Inskannade dokument saknar uppläsningsmöjlighet eftersom de baseras på dokument som inte är digitaliserade.

Under hösten 2023 har den administrativa enheten inlett ett arbete med projektdirektiv gällande tillgänglighetsanpassning av dokument.

Integrerade system till webbplatsen

Det är ett långsiktigt arbete att tillgänglighetsanpassa system med kopplingar till arboga.se. Det kommer vi tillrätta med genom att ställa krav vid upphandlingar och på andra sätt påverka leverantörer att tillgänglighetsanpassa sina lösningar.

Filmer

Merparten av de filmer som är publicerade på arboga.se är tillgänglighetsanpassade, det vill säga de har undertexter. Vi har som mål att lägga undertexter på samtliga filmer.

Oskäligt betungande anpassning

Arboga kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll:

Videosändningar från Arboga kommuns fullmäktigesammanträdanden är inte textade. Vi undersöker under 2024 möjligheterna till automatiserad textning.

Hur vi testat webbplatsen

Vårt publiceringsverktyg Sitevision innehåller en automatisk tillgänglighetskontroll. Det gör att vi fångar många tillgänglighetsproblem innan sidor publiceras.

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av arboga.se.

Senaste bedömningen gjordes den 19 mars 2024.

Webbplatsen publicerades den 14 februari 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 19 mars 2024.

Senast uppdaterad: