Stängningsdagar

Fritidshemmen stänger sin verksamhet fem dagar under varje läsår för kompetensutveckling.

Fritidshemmen ska ha en kvalitativ verksamhet. För att kunna genomföra uppdraget behöver pedagogerna få gemensam tid för kompetensutveckling och kollegialt lärande under fem dagar varje läsår.

Informationen om stängningsdagarna skickas ut i god tid så att vårdnadshavare ska kunna planera för det och själva ordna omsorg för sina barn dessa dagar.

Om du som vårdnadshavare inte har möjlighet att ordna omsorg dessa dagar kan du i god tid, meddela det till respektive rektor. Omsorg för enskilda barn ordnas genom samordning, ett fritidshem har öppet och bemannas med vikarier.

Kompetensutvecklingsdagarna ingår i den ordniarie taxan och ger inget avdrag på avgiften.

Stängningsdagar läsåret 2023-2024

Fredagen 11 augusti 2023

Måndagen 30 oktober 2023

Måndagen 8 januari 2024

Fredag 3 maj 2024

Måndagen 10 juni 2024

Senast uppdaterad:

Kontakt

Anu Enehöjd

VERKSAMHETSCHEF/SKOLCHEF GRUNDSKOLA, ANPASSAD GRUNDSKOLA OCH FRTITIDSHEM

Besöksadress:

Rådhuset, Smedjegatan 5

Postadress:

Box 6, 732 21 Arboga