Anslagstavla

Det här är Västra Mälardalens Myndighetsförbunds officiella anslagstavla.

Om du anser att kommunen till exempel har fattat ett beslut som bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning. Från det att beslutet i det justerade protokollet publiceras här på anslagstavlan har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen.

Aktuella anslag och kungörelser

Onsdagen den 13 december sammanträder förbundsdirektionen, Västra Mälardalens Myndighetsförbund. På sammanträdet behandlas budget för år 2024.

Sammanträdet är offentligt i den del som gäller budget för år 2024. Sammanträdet hålls på förbundskontoret, Gunnarsrovägen 2 i Arboga och öppnar klocka 14.00 med detta ärende.

Välkomna.

Senast uppdaterad: