Vill du bli kontaktperson?

Vi behöver fler kontaktpersoner och stödfamiljer och vi tror att många i Arboga både skulle passa för uppdragen och tycka att det är roligt och stimulerande.

För att bli kontaktperson behöver du vara myndig, men i övrigt har vi inga speciella krav. Vi gör en lämplighetsbedömning efter en intervju och så begär vi bland annat utdrag ur belastningsregistret.

Ersättning

Du får ett arvode som bestäms utifrån uppdragets art och hur ofta ni träffas. Du får också en omkostnadsersättning som ska täcka kontaktpersonens utlägg för aktiviteter.

Senast uppdaterad: