Protokoll och kallelser

Här hittar du länkar till våra protokoll och kallelser till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, våra nämnder, arbetsutskott, rådgivande organ och revisorer.

Vad finns var?

I protokollen kan du läsa vilka beslut som har fattats av till exempel kommunfullmäktige eller en av våra nämnder.

I kallelserna kan du se vilka ärenden som ska behandlas, till exempel inför nästkommande sammanträde. Kallelsen publiceras några dagar före sammanträdet.

För våra högst beslutande organ kan du, tillsammans med kallelsen, även hitta de handlingar (utredningar, rapporter, tjänsteskrivelser) som ligger som underlag inför besluten.

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och arbetsutskott

Kommunala förbund

Kommunala bolag

Rådgivande organ

Minnesanteckningar från de rådgivande organen hittar du här:

Revisorer

Hittar du inte det du söker?

Om du vill ta del av protokoll och kallelser från tidigare år, något annat du inte hittar eller om du har frågor kan du kontakta oss.

Arboga kommun

ADRESS

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefon- och öppettider

Måndag-torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Arboga kommun

Postadress
Arboga kommun
Box 45, 732 21 Arboga

Besöksadress
Rådhuset, Smedjegatan 5

Telefon- och öppettider

Måndag-torsdag: 7.30–16.30
Fredag: 7.30–15.00

Alla röda dagar har Rådhuset och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.