Sörgårdens förskola

Sörgårdens förskola ligger i södra delarna av Arboga och består av tre samverkansteam. Förskolan ligger i anslutning till ett skogsområde, har en kuperad gård med grönytor och varierad lekutrustning.

Våra samverkansteam:

  • Samverkansteam Stiftet (nedervåningen) består av våra yngsta barn, 1-3 år, med hemvisterna Smörblomman och Tussilagon.
  • Samverkansteam Knappen (flygeln) består av våra mellanåldrar, 2-4 år.
  • Samverkansteam Märket (övervåningen) består av våra äldsta barn, 4-5 år, med hemvisterna Blåsippan och Vitsippan.

Pedagogerna delar upp barnen i mindre team under delar av dagen. Teamen är dimensionerade med en till två personal i varje team och antalet barn beror på hur manga barn det finns i varje samverkansteam. Under delar av året kan något av samverkansteamen få ytterligare ett team, Violen om vi har många inskrivna barn.

Vi arbetar med äventyrspedagogik och visionen: Tillsammans på äventyr upptäcker och upplever vi genom naturen.

Vår gård är kuperad med gröna ytor, växtlighet och varierad lekutrustning och vi har nära till ett skogsområde där barnen kan bygga goda relationer till naturen.

Maten som serveras hos oss är tillagad i vårt eget kök och serveras nylagad varje dag.

Så här arbetar vi

Vi tycker att det är viktigt att barnen är indelade i mindre grupper där varje barn kan komma till tals och få förutsättningar för att lära sig många olika saker. I grupperna arbetar vi bland annat med värdegrunden: hur man samspelar och är en bra kompis.

Vi har ett utforskande arbetssätt och därför får barnen lära sig mängder av användbara saker om vår värld, natur, kultur och hållbarhetsfrågor.

Samverkan

Hemmet

Vi har ett nära samarbete med barnens vårdnadshavare och pedagogerna har daglig kontakt med vårdnadshavarna vid lämning och hämtning. Vi erbjuder inskolningssamtal, uppföljningssamtal och utvecklingssamtal. Vi bjuder också in vårdnadshavarna till föräldramöte varje läsår. Alla vårdnadshavare är varmt välkomna att hälsa på i verksamheten.

Vi använder lärplattformen Unikum och där hittar du månadsbrev, lärloggar och övrig information från oss.

Skolan

Vi samarbetar med Brattbergsskolan kring olika aktiviteter under hela läsåret för att underlätta barnens övergång från förskolan till förskoleklassen.

Trygghet

Vi vill att alla barn och vårdnadshavare ska känna sig välkomna och trygga hos oss.

Inskolningen är viktig för att vi ska kunna skapa en trygg bas och anknytning mellan barn, pedagoger och miljön. Tryggheten är viktig för barnens lärande och utveckling. Vi skapar struktur och rutiner i verksamheten för att ge barnen trygghet och kontinuitet i vardagen på förskolan.

Det är viktigt att alla barn känner sig uppmärksammade och positivt bekräftade varje dag, att de utvecklar sin identitet och känner sig trygga i den. Vi erbjuder trygghetssamtal med vårdnadshavare och barn, vi genomför också en trygghetsvandring på förskolan med barnen varje år.

Alla avdelningar arbetar med materialen Liten och trygg och Stopp min kropp. Vi arbetar även med materialet Kanin och Igelkott där det ingår 10 kompisböcker där barnen får se och uppleva olika dilemman och lösningar på problem i vardagen.

Alla pedagoger är utbildade i ICDP – vägledande samspel.

Senast uppdaterad:

Område

Söder

Kontakt

Sörgårdens förskola

Besöksadress:
Västermovägen 1

Postadress:
Box 6, 732 21 Arboga

Jatta Norberg

REKTOR

Box 6
732 21 Arboga