Personligt ombud

Personligt ombud Västmanland arbetar för dig som har psykiska funktionsnedsättning och är över 18 år.

Psykiskt funktionsnedsättning innebär att du:

  • har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan antas komma att bestå under en längre tid,
  • har sammansatta behov av vård, stöd, service och sysselsättning och som har behov av kontakt med socialtjänst, primärvård och/eller den specialiserade psykiatrin (utan krav på diagnos) och andra myndigheter.

Tillsammans med dig kartlägger vi dina behov och önskemål av vård, stöd och service som du har rätt till och som finns att tillgå.

Personligt ombud arbetar med samordning av insatser. Vi kan ge dig stöd i att ansöka om och följa upp dina insatser och tillse att de är samordnade utifrån dina behov och önskemål. Vi kan även stödja dig i kontakter med kommun, region och andra myndigheter.

Vi kan ge information om rättigheter och skyldigheter, ge hänvisningar. Det kan till exempel handla om ekonomi, hälsa eller sysselsättning.

Personligt ombud är kostnadsfritt och vi har tystnadsplikt.

Tillsammans med dig kommer vi överens om en plats där vi träffas.

Kontakt

Personligt ombud

Personligt ombud Västmanland arbetar länsövergripande i följande kommuner: Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Köping, Arboga, Kungsör, Sala, Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg

Broschyrer

Senast uppdaterad: