Digital ansökan om medicinsk specialkost

Här kan du ansöka om medicinsk specialkost för elever i grundskolan och gymnasiet.

Om ditt barn behöver få specialkost på grund av allergi eller annan överkänslighet behöver du ansöka om det genom att fylla i formuläret och bifoga ett läkarintyg eller ett annat likvärdigt dokument, till exempel ett journalutdrag från 1177, som styrker behovet av specialkost.

Vi kan ibland erbjuda individuellt anpassad kost om någon har särskilda behov. Då ska du kontakta skolhälsovården. Särskilda behov kan vara diabetes, påverkad tillväxt, autism eller autismliknande tillstånd där matsituationen leder till svårigheter.


Eleven är allergisk/överkänslig mot * (obligatorisk)
Eleven är allergisk/överkänslig motAlla nya ansökningar gällande specialkost av medicinska skäl, eller uppdatering som innefattar nya behov, behöver styrkande intyg för att beviljas. Detta kan till exempel vara utdrag ur journalanteckning eller läkarintyg.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Kostavdelningen

ARBOGA KOMMUNALTEKNIK AB

Smedjegatan 5

Postadress:
Box 45
732 21 Arboga