Fonder och stiftelser

Arboga kommun förvaltar ett antal stiftelser, det vill säga medel som skänkts till olika ändamål. Allmänheten kan söka medel ur dessa stiftelser.

Fond för allmännyttigt, kulturellt eller välgörande ändamål

instrument
Samfond 1

Arboga kommunstyrelses fond för allmännyttigt, kulturellt eller välgörande ändamål inom kommunen. Det är kommunstyrelsen som ansvarar för fonden.

Kontakt:

arboga.kommun@arboga.se

0589-870 00 (växel)

Ansökningstid:

Ansökningarna behandlas löpande.

Fond för barn- och ungdoms-vårdande verksamhet

Foto Jonas Bilberg
Samfond 2

Arboga kommunstyrelses fond för barn- och ungdomsvårdande verksamhet inom kommunen. Det är kommunstyrelsen som ansvarar för fonden.

Kontakt:

arboga.kommun@arboga.se

0589-870 00 (växel)

Ansökningstid:

Ansökningarna behandlas löpande.

Fond för elevgemensamma aktiviteter i samband med värdskap

Annica Gustafsson paddlar kajak på Hjälmaren.
Samfond 3

Skolor i Arboga kommun kan söka pengar för elevgemensamma aktiviteter i samband med värdskap, till exempel i samband med elevutbyten med andra skolor. Det är barn- och utbildningsnämnden som ansvarar för fonden.

Kontakt:

barn.utbildning@arboga.se

0589-872 15 (växel)

Ansökningstid:

Ansökningarna behandlas löpande.

Fond för hjälpbehövande

rullstol
Samfond 4

Arboga sociala centralnämnds allmänna understödsfond. Bidrag kan delas ut till hjälpbehövande personer som bor inom Arboga kommun med belopp nämnden prövar skäligt. Det är socialnämnden som ansvarar för fonden.

Ansökan om bidrag sker på särskild blankett Pdf, 259 kB.

Kontakt:

socialforvaltningen@arboga.se

0589-870 00 (växel)

Ansökningstid:

Senast 15 november.

Samfond 5 - Ingen utdelning för tillfället

Avkastningen medger ingen utdelning av samfond 5 för tillfället.

Arboga sociala centralnämnds sjuk- och konvalescensfond. Bidrag kan delas ut till hjälpbehövande personer som bor i Arboga kommun, med belopp nämnden prövar skäligt. Bidrag bör i första hand utgå för att täcka kostnader för vård i hemmet och för anskaffande av sådana hjälpmedel som underlättar sjukas och funktionsnedsattas vistelse utanför sjukvårdsinrättning och konvalescenthem. Det är socialnämnden som ansvarar för fonden.

Fond för prydande av Arboga stad med blommor och prydnadsväxter

blommor
Bergmansfonden

Avkastningen ska användas till att pryda Arboga stad med blommor och prydnadsväxter. Det är kommunstyrelsen som ansvarar för fonden.

Kontakt:

arboga.kommun@arboga.se

0589-870 00 (växel)

Ansökningstid:

Ansökningarna behandlas löpande.

Enheten för ekonomi och styrning

ADRESS

Smedjegatan 5, Rådhuset
Postadress:
Box 45
732 22 Arboga

Senast uppdaterad:

Kontakt

Enheten för ekonomi och styrning

Smedjegatan 5, Rådhuset
Postadress:
Box 45
732 22 Arboga