Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige, UFM, är politiskt obundet. Här får du vara ett bollplank till politiker och tjänstemän som vill få ungdomars syn på förslag och idéer, men framför allt får du påverka samhällsutvecklingen.

Vill du vara med och påverka i Arboga?

Alla ungdomar i Arboga har rätt att lämna in förslag till UFM som sedan bestämmer om de ska ställa sig bakom förslaget eller inte. Frågan skickas sedan vidare till den nämnd som kan fatta beslut om förslaget.

Vi vill att unga ska vara med och påverka samhällsutvecklingen eftersom du vet bäst vad som är viktigast för ungdomar och hur det ska vara för att de ska trivas.

UFM arrangerar även LAN/filmkvällar, resor, trygghetsvandringar och skolavslutningarrangemang. UFM hjälper också till på fritidsgården Gluggen när vi har större arrangemang där.

Vill du som tjänsteman, politiker eller ungdom träffa ungdomsfullmäktige så går det bra. Skicka mail till samordnaren Magnus Axelsson på magnus.axelsson@arboga.se. Skriv vad syftet är med träffen.

 

Mötesdatum 2023

29 November

20 December

 

Vad är Ungdomsfullmäktige?

UFM består av ungdomar som är mellan 13 och 21 år och som träffas minst en gång i månaden mellan oktober och juni.

  • Du får chansen att delta i debatten och träffar samtidigt nya vänner.
  • Du kan komma med förslag och driva frågor i de kommunala nämnderna.
  • Du kan påverka utvecklingen i samhället eftersom du får tycka till om olika förslag som kommunen lägger fram. Det kan till exempel handla om stadsplanering, hur en ny byggnad ska se ut eller var det ska byggas skolor.

Vi rekryterar nya medlemmar till UFM i september varje år. Om gruppen består av färre än femton ungdomar kan man även gå med under året.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Ungdomsfullmäktige

SAMORDNARE MAGNUS AXELSSON

Hamngatan 15

732 30 Arboga