Taxor och Avgifter

Här hittar du all information om vad vatten och avlopp kostar. Kommunens vatten och avlopp är avgiftsfinansierat via VA-taxan, alla som har kommunalt vatten och avlopp ingår i VA-kolletkivet. Du betalar för rent inkommande vatten och vi tar emot nersmutsat spillvatten och dagvatten.

Fast avgift

Den fasta avgiften ska bland annat täcka kosntnaderna för planering, abonnetregister, debitering.

Tomtyteavgiften är en fast avgift som du betalar för att vi avleder dag- och vattendräneringsvatten från din fastighet.

Lägenhetsavgiften är en avgift för bostadsfastigheten, till exemel en villa.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften grundas på vattenförbrukningen, och du betalar per kubik (m³) leveratat vatten.

Den ska täcka kostnader för rening av råvatten, distrubution av dricksvatten, rening av spillvatten och ge ett bidrag till kapital och underhållskonstander för vattenverk, reningsverk och ledningsnät.

Det du betalar för vattnet täcker bara kostnaderna

Vi är självfinansierade och det innebär att inga skattemedel skjuts till för att täcka verksamhetens utgifter. De taxor som tas ut motsvarar kostnaderna.

Om du ändrar dina vanor kan du bidra till lägre vattenförbrukning och sänka dina kostnader

Det mest effektiva sättet att sänka dina kostnader för vatten och avlopp är att minska din vattenförbrukning. Och du gör också en insats för miljön.

  • Städa torrt.
  • Skölj inte disken under rinnande vatten.
  • Stäng av vattenkranen medan du borstar tänderna.
  • Ta en snabbdusch.
  • Vattna inte trädgården i onödan.

Här hittar du fullständig taxa med avgifter för vatten och avlopp Pdf, 682 kB.


Senast uppdaterad:

Kontakt

Västra Mälardalens vatten och avlopp AB

Gunnarsrovägen 2

Postadress:
Box 45
732 21 Arboga