Anlita en entreprenör

De flesta som ska inrätta eller förbättra sin avloppsanordning tar hjälp av en konsult och/eller en anläggningsentreprenör. De kan hjälpa dig att ta fram ett förslag som passar förhållandena på din tomt och med att göra själva grävarbetet.

Tänk ordentligt igenom vad du vill ha gjort innan du anlitar entreprenören. Ska entreprenören hjälpa dig med tillståndsansökan eller ska entreprenören bara bygga en anordning som du har fått tillstånd för?

Be att få alla uppgifter från entreprenören: fullständigt namn, adress, telefonnummer och person- eller organisationsnummer. Dessa uppgifter ger dig möjlighet att göra ytterligare kontroller.

Skriv alltid ett avtal. Det är viktigt om det blir problem i efterhand men hjälper också för att undvika missförstånd. Om entreprenören inte vill skriva ett ordentligt avtal bör du anlita någon annan istället.

Avtalet bör innehålla

  • namn på båda parter
  • tjänstens omfattning
  • pris (fast pris, ungefärligt pris eller löpande räkning)
  • information om hur betalningen ska ske
  • tider för arbetets påbörjande och avslutande
  • särskilda villkor
  • vitesklausul vid försening
  • båda parters underskrift.

Kolla med skattemyndigheten att entreprenören har F-skattesedel. Det innebär att det är entreprenören, och inte du, som ska betala arbetsgivaravgifter. Det ska också framgå på fakturan.

Entreprenören ska kunna visa att det finns en försäkring som gäller under byggtiden. Entreprenören bör kunna ge dig namn och telefonnummer till tidigare kunder för referenser. Ring kronofogden och kontrollera att entreprenören inte har några betalningsanmärkningar. Betalningsanmärkningar gör det svårt för entreprenören att få fram material från andra företag.

Om du får problem kan du vända dig till konsumentvägledaren i kommunen. Vid stora problem, som innebär mycket pengar, bör du vända dig till en advokat.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Besöksadress:
Gunnarsrovägen 4, Arboga

Postadress:
Box 19, 732 21 Arboga

Öppettider
måndag-fredag: 9.00-12.00 och 13.00-15.00
Alla röda dagar har kontoret och växeln stängt.
Dag före röd dag stänger vi 12.00.

Ansök eller komplettera dina ärenden enkelt i våra e-tjänster. De hittar du på:e-tjänster

Det går att lämna handlingar i vår brevlåda som sitter bredvid ingången på Gunnarsovägen 4 i Arboga.