Fritidshem för anpassad grundskola

På anpassade grundskolans fritidshem skapar barn och personal tillsammans lustfyllda och inspirerande aktiviteter för att underlätta lärandet på ett lekfullt och nyanserat sätt.

Målet är att låta barnen prova olika lekar och uttryckssätt både utomhus och inomhus, för att de ska kunna utvecklas individuellt i en lugn och trygg miljö.

Du kan känna dig trygg med att ditt barn får bekräftelse och stimulans i sin utveckling under hela dagen.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Fritidshem, Anpassad grundskola

Besöksadress:

Nygatan 41

Postadress:

Box 6, 732 21 Arboga