Socialnämnden

Socialnämnden arbetar över ett brett område som handlar om att stärka och hjälpa människor som av någon anledning behöver stöd eller rehabilitering. Socialnämnden arbetar utifrån lagar, förordningar, riktlinjer och rutiner för att vi ska ha en god omsorg för de invånare som behöver hjälp och stöd.

Ledamöter

Socialnämnden har 13 ledamöter och 7 ersättare.

Ordförande

Vice ordförande

Andre vice ordförande

Senast uppdaterad:

Kontakt

Annette Stjernfeldt

ADMINISTRATIV CHEF/NÄMNDSEKRETERARE

Socialförvaltningen