Tidigt stöd till barnfamiljer

Förebyggande arbete är en viktig del av socialtjänstens uppdrag. Vi ska arbeta för att förhindra att barn och unga far illa och kan erbjuda olika former av rådgivning och stöd till barn och familjer som behöver det.

Tidiga insatser i Arboga

När vi gör tidiga insatser så betyder det att personal från till exempel förskolan, skolan och socialtjänsten så snabbt som möjligt samarbetar för att hjälpa barn och familjer som behöver stöd.

Kontakt

Öppenvård barn och familj

Vi arbetar vardagar 8.00-17.00

Senast uppdaterad: